Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Σιωπή


Μυστικό.


Σπίτι...κι αν δεν έχει παγκάκι...


Εύη Γκάλαβουκαλοκαίρι μου
...καλώς ήλθες καλοκαίρι μου..


Εύη Γκάλαβου


1 Σεπτεμβρίου 2015
Στον δρόμο......πάμε βόλτα ως το φεγγάρι..

Εύη Γκάλαβου

αφιερωμένο ββ
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Τα παγκάκια της ζωής μου.


...μετά από ένα χρόνο απραξίας
έρχομαι, όμως
δεν έχω γεμάτες αγκάλες
δεν έχω την ίδια διάθεση,
όμως
κάνω αυτό που μ' αρέσει
φωτογραφίζω παγκάκια....
... δεν είναι αγάπη παλιά 
μα ούτε καινούργια
... είναι εσωτερική φωνή...
εύη γκάλαβου