Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Σιωπή


Μυστικό.


Σπίτι...κι αν δεν έχει παγκάκι...


Εύη Γκάλαβουκαλοκαίρι μου
...καλώς ήλθες καλοκαίρι μου..


Εύη Γκάλαβου


1 Σεπτεμβρίου 2015
Στον δρόμο......πάμε βόλτα ως το φεγγάρι..

Εύη Γκάλαβου

αφιερωμένο ββ
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015